0 HOME >>   boeken >   De kracht van bomen  
kaft: Ontmoetingen met bomen 0 De kracht van bomen, spirituele ontmoetingen tussen mens en natuur
Jaar van uitgave: 2003
Auteur: Maja Kooistra
Uitgeverij: Kosmos Z&K Uitgeverij, Utrecht/Antwerpen
ISBN: 90 215 4171 8


** UITVERKOCHT **
0
Samenvatting:
Bomen zijn net zo als mensen bijzondere wezens. Wezens die op sommige punten veel met elkaar gemeen hebben. Maar ook wezens die opveel punten fundamenteel van elkaar verschillen. Zowel mensen als bomen bevolken de aarde met miljoenen, zelf miljarden stuks. Mensen met slechts één soort, maar bomen met een groot aantal verschillende soorten met specifieke eigenschappen. Bomen bewoonden de aarde lang voordat er mensen waren. Mensen hebben dus altijd bomen om zich heen gezien en de specifieke kracht van de verschillende boomsoorten ervaren. Bomen bufferen, transformeren en harmoniseren niet alleen bekende meetbare fysieke zaken als temperatuur en vocht, maar doen dit ook met de energie die op hun afkomt en stralen dit uit. Bomen transformeren harde en sterke aarde- en kosmische energieën en zetten die om in een voor alle levensvormen goed opneembare mildere vorm, die niet minder krachtig is. Volwassen bomen zijn veel krachtiger dan wij. Mensen hebben dan ook door de millenia heen iedere keer op hun eigen manier bomen betrokken bij hun geestelijk welzijn. Wij zijn dit vrijwel vergeten en merken pas dat er iets mis is, als er geen bomen meer zijn. Dit boek brengt deze kracht van bomen weer in de herinnering en geeft veel voorbeelden hoe mensen vroeger met bomen omgingen en wat wij er nu nog steeds mee kunnen doen.
Foto's:
Figuur 13: Het nevelwoud van La Gomera
Figuur 13: Het nevelwoud van La Gomera
Figuur 19: White Moss, Burnmoor, Lake District UK, Maancultus steencirkel
Figuur 19: White Moss, Burnmoor, Lake District UK, Maancultus steencirkel
Figuur 21: Dolmen La Cabana Arqueta in L'Albera Sud, Noordoost Spanje
Figuur 21: Dolmen La Cabana Arqueta in L'Albera Sud, Noordoost Spanje
0
Inhoud - De kracht van bomen >>
0