0 HOME >>    boeken  

Ervaringen met bomen zijn lang niet altijd te rijmen met algemene kennis van bomen. Minder gangbare eigenschappen van bomen kunnen wel systematisch worden onderzocht. In de loop van de jaren leer je zo het patroon van een groot aantal fenomenen te herkennen. Een deel daarvan is nieuwe kennis en een ander deel herkende oude kennis, die bijvoorbeeld volken in de tropen die op een traditionele wijze leven nog kunnen hebben. Verhalen over onze verre voorouders en onze taal laten zien dat mensen vroeger de krachten van bomen wisten te gebruiken en daar respect voor hadden.
Over dit onderwerp is meer te lezen in de volgende boeken.
0
WIND waait fluistert buldert draagt blaast vormt bezielt. 0 kaft: WIND waait fluistert buldert draagt blaast vormt bezielt

ISBN: 978 94 91557 58 3
Verschenen: november 2021
Uitgever: A3 boeken

Met de wind neemt Maja Kooistra (fysisch geograaf, bodemkundige, dru´de en sjamaan) je mee op een inspirerende ontdekkingsreis naar de fascinerende wereld van het weer, flora en fauna, landschapsvorming, geur en geluid, aloude culturen en religies, bezieling en zingeving.
Meer >>
0
De aarde, de hemel en de bomen (2019) 0 kaft: De aard, de hemel en de bomen
Van oudsher vervullen bomen overal ter wereld een functie in het leven van mensen op het gebied van welzijn, zingeving en levensvragen. Hun takken reiken naar de hemel en hun wortels zijn verankerd in de aarde. Ze geleiden niet alleen een energiesurplus van beide kanten, maar resoneren ook met deze stromingen. Zo vormen ze een stabiele verbinding tussen de hemel en de aarde en ondersteunen ze onze veel minder stabiele verticale levenswijze op een rustige, gelijkmatige manier...
Meer >>
0
De kracht van bomen (2003) 0 kaft: Ontmoetingen met bomen
In dit boek ligt het accent op de kracht van bomen en de bijzondere kracht van speciale bomen. Bomen zijn van vitaal belang voor de mens, zij hebben een speciale energie en stralen oerkracht uit. Onze (verre)voorouders waren daarmee bekend en maakten daarvan gebruik bij hun rituelen en bij hun zingeving aan het leven. Dit boek geeft een helder en onderbouwd antwoord op de meest gangbare vragen over bomen en vertelt waarover je met bomen kunt ´communiceren´...
Meer >>
0
Bomen en mensen, hoofdstuk 6 - bomen en welzijn (2000) 0 kaft: Bomen en mensen
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van wat bomen ons mensen meer te bieden hebben. Als eerste dragen zij bij aan ons fysieke welzijn men hun primaire producten en hun essentiële inbreng aan ons leefklimaat. Ten tweede zijn er een groot aantal bijdragen van bomen aan ons psychische welzijn, waaronder het rustgevende, onthaastende effect van bomen, hun uitstraling, sfeer, hun solar en lunar karacter en de invloed van hun standplaats...
Meer >>
0
Franse uitgave: Ontmoetingen met bomen:
Communiquer avec les arbres, is nog steeds te koop (2000)
0 kaft: Boek Communiquer
Meer >>
0
Ontmoetingen met bomen (1998) 0 kaft: Ontmoetingen met bomen
Ontmoetingen met bomen gaat over de non-verbale communicatie met de natuur. Verschillende basisvaardigheden worden beschreven. Aan de hand van oefeningen kun je op verschillende manieren, via je zintuigen contact maken met de natuur. Daarnaast zijn er enkele voor ons wezenlijke eigenschappen van de energie van bomen beschreven...
Meer >>
0