0 HOME >>   Activiteiten  

De energiekracht van bomen
In 2019 wordt weer een bomencursus gegeven. Nadere info volgt z.s.m.

Reactie van een cursist:
De ‘gewonigheid’ waarmee jij je kennis doorgaf is van onschatbare waarde. Je maakte de drempel, voor zover die er nog was aan het begin van de bomencursus, helemaal onbestaande en maakte het de normaalste zaak van de wereld (wat het ook is!). Los van de inhoud heb ik ook van je geleerd: voetjes op de grond om daarna de aarde écht te voelen.Ontmoetingen met bomen
Wandeling Landgoed Bleijendijk, Vught zaterdag 26 januari 2019 van 14.00 - 16.00 h. Informatie: bleijendijk.nlHoe bomen mensen met de hemel verbinden
Lezing voor de Saswitha opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte in de cyclus Mens, Natuur en Kosmos.
Zondag 20 januari 2019, 13.30-15.30 h. Bilthoven. Infomatie: yoga-saswitha.nl
National hedgelaying championship UK
25-28 oktober 2018. In delegatie Stichting Heg en Landschap naar het 40ste Nationale Kampioenschap Heggenvlechten in Engeland. Dit wordt gehouden in Barton (Cambridgeshire) en gecombineerd met een bezoek aan twee landgoederen en bossen met eeuwenoude bomen (zie Nieuwsbrief no. 11, oktober 2018, Stichting Heg en Landschap)


aan het vlechtwerk
Aan het vlechtwerk

overleg jury
Overleg jury

Actrice Judi Dench ontvangt trofee van NHLS
Actrice Judi Dench ontvangt trofee van NHLS

Reisleider Geologie, Landschap, Natuur
Tibet 31 juli t/m 16 augustus 2018


Zonneboom Samye
Siberische iep, Zonneboom, boeddhistisch klooster Samye, Tibet


Ontmoetingen met de Natuur
2 workshops in middagprogramma Interdisciplinaire Congres Amsterdam, UvA, 10 april 2018 14.20 - 15.20 en 15.25 - 16.25 h
Thema congres: Hoezo: "communiceren"? Over buitengewone communicatie vormen.
Info: svspectrumcongres2018.com

In de workshop wordt ingegaan op verschillende vormen van communicatie. Het gaat in essentie over contact maken met een ander en een uitwisseling van informatie. Mensen communiceren met elkaar in taal, symbolen, lichaamstaal en expressie. Bij communiceren met dieren is nog iets van taal te gebruiken, maar bij planten vallen taal en expressie weg. Toch kan iedereen met planten en dieren communiceren. Daarbij gebruiken we onze zintuigen. We gaan na hoe wij dit doen en welke voorwaarden nodig zijn om contact te maken. De workshop is opgebouwd uit blokjes van stukjes informatie afgewisseld met oefeningen en visualisaties.

Maja Kooistra is gepromoveerd in de fysische geografie en heeft 45 jaar ervaring en kennis in het uitvoeren van een breed scala aan onderzoeken en opdrachten in Nederland en het Buitenland, voor het grootste deel in dienst van het Ministerie van LNV. De werkzaamheden waren zowel zuiver wetenschappelijk als toegepast, strategisch, beleidsmatig of diplomatiek van aard. Zij heeft regelmatig colleges en cursussen in binnen- en buitenland gegeven en ca. 100 wetenschappelijke publicaties in gereviewde tijdschriften geschreven. Zij was docent Intuïtieve Ontwikkeling bij Mens en Intuïtie in Amersfoort, is healer en reader en een N.L.P. graduate, IEP Nijmegen. Daarnaast is zij auteur van populaire boeken en artikelen over de relatie mens – natuur en geeft zij hierover lezingen, workshops en trainingen.

0
De Energiekracht van Bomen
Kracht van Bomen
Bomencursus DE AARDE, DE HEMEL EN DE BOMEN voorjaar 2018,
o.l.v. Maja Kooistra auteur boek 'De kracht van bomen'

Plaats: Lijster en de Vink, Langbroekerdijk A13, 3947 BC Langbroek (Utrecht)
Data: 17 en 24 maart en 14 april 2018
Tijden: 10.00 - 17.15 uur
Aantal deelnemers: tussen 12 en 20 personen
Prijs pp: inclusief al of niet vegetarische lunch, koffie en thee - € 325,00
Inschrijving: Yvonne Kruseman, tel. 0343-597395,
email: Yvonne@lijsterendevink.nl lijsterendevink.nl
of Maja Kooistra email: info@bomen.org
Inlichtingen: Maja Kooistra of Yvonne Kruseman

0
INTRODUCTIE
Bomen zijn boeiende levende wezens die op veel punten fundamenteel van ons verschillen. Mensen hebben vanaf de oertijd een relatie gehad met bomen, die verder ging dan alles wat bomen ons leveren: hout, vruchten, zaden, zuurstof, beschutting en schaduw en een vruchtbare aarde. Bomen hebben een grote invloed op ons welzijn, ze zijn standvastig en betrouwbaar, ze geven rust omdat hun levenswijze door het jaar heen die van het universum volgt, ze worden veel ouder dan mensen en ze verbinden hemel en aarde met elkaar met een kracht die groter is dan de onze, balanceren landschappen tot vitaliserende gebieden waar we met plezier willen zijn en geven mensen die daarvoor open staan eindeloos veel informatie over de zichtbare en onzichtbare natuur. Daarom maakten mensen van oudsher contact met bomen en keken ze op naar bijzondere en krachtige bomen.

Communiceren met bomen kan iedereen. Het is een intrinsiek aangeboren vermogen dat ieder mens heeft meegekregen bij zijn geboorte. Iedereen vangt signalen van de natuur c.q. bomen op, ze worden slecht opgepakt omdat we niet geleerd hebben ze te herkennen en te duiden. Het geheim van communiceren met de natuur ligt in het leren je te verbinden met de natuur, je erover verwonderen en ernaar luisteren, ook al begrijp je niet meteen waarover het gaat. Als je ervoor open staat, heeft de natuur c.q. bomen ons veel te bieden.

Mensen gebruikten eigenschappen van boomsoorten om belangrijke aspecten van het leven te duiden, waardoor bomen specifieke functies kregen in de samenleving. Onder bijzondere bomen werden vergaderingen gehouden, getrouwd, recht gesproken en de goden vereerd.

Het is de bedoeling in deze cursus bomen op een nieuwe manier te leren kennen. Het is een introductie om de energetische inbreng van bomen in de relatie mens-natuur te leren (her)kennen, waarbij communicatie voorop staat. Het accent ligt hierbij op algemene eigenschappen van bomen die belangrijk zijn voor ons welzijn en op karakteristieke eigenschappen van boomsoorten. Daarmee kunnen we hun symboolkracht duiden en hoe mensen met deze boomsoorten omgingen bij de zingeving aan hun leven.

De inhoud van deze cursus is deels afkomstig uit het tweede boek ‘De kracht van bomen’ van Dr. Maja Kooistra, uitgegeven door Kosmos Z&K (2003) maar bevat ook informatie uit de verdieping hiervan in het derde boek 'De aarde, de hemel en de bomen' dat in 2018 uitkomt. Maja Kooistra heeft ruim 40 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van de fysische geografie en bodemkunde en was excellent wetenschappelijk onderzoeker bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, standplaats Wageningen. Daarna runde zij 10 jaar een eigen bodemkundig bedrijf dat onderzoek uitvoerde voor archeologen. Zij volgde de opleiding tot healer en reader bij Linda Keen en Aart de Waard in Amersfoort en was docent aan deze opleiding. Vanaf 1991 geeft zij cursussen, trainingen, workshops en lezingen over de energiekracht van bomen. Hierin brengt zij wetenschap en intuïtieve kennis bij elkaar en biedt zij communicatievormen met de natuur aan, die het leven verrijken.

De cursusdagen zijn opgebouwd uit blokjes die bestaan uit een korte introductie, een oefening of geleide meditatie, buiten opdrachten om zelf ervaring op te doen en een korte nabespreking. Zo bouwt iedere deelnemer een serie ervaringen op waarmee je zelf verder kunt in je dagelijks leven.

Korte steekwoorden van de inhoud per dag
17 maart 2018
	1. algemene introductie
	2. wie zijn bomen?
	3. het karakter van boomsoorten
	4. de uitstraling van bomen en de kracht ervan
	5. energetisch centrum van bomen, omslagpunt

24 maart 2018
	1. solar en lunar boomsoorten 
	2. gedrag solar en lunar boomsoorten bij volle maan
	3. effect solar en lunar bomen op mensen
	4. gebruik van solar en lunar karakter van bomen
	   voor ons welzijn en in levensbeschouwingen
	5. basis techniek pendelen en enkele toepassingen

14 april 2018
	1. introductie communiceren met bomen
	2. uitzoeken gebruik eigen zintuigen
	3. oefeningen gebruik zintuigen
	4. ‘luisteren’ naar bomen
	5. communiceren met bomen


	

De aarde, de hemel en de bomen.
Heilige bomen door de milennia heen

Lezing voor Vereniging Parabool, Zelhem. 14 maart 2018 20.00 - ca. 22.30 h
Info: verenigingparabool.nl

Basiseigenschappen van Bomen

Maja Kooistra (2016) Lezing in cursusprogramma Groen&Doen: Groen Erfgoed, 10 juni 2016, Vortem Muller.

Een levende bodem en Bodembiologie en Bomen

Maja Kooistra (2016) Lezingen met praktijk in cursusprogramma Groen&Doen: Het voedselbos in de praktijk, 18 en 19 maart, Boxtel.

Bomen houden, houden van bomen

Maja Kooistra (2016) Lezing op congres Van akker naar bos, 9 december 2016.
Info in: Stichting Heg&Landschap, Nieuwsbrief oktober 2016.


0 0