0 HOME >>   Activiteiten  

Verschenen WIND waait, fluistert buldert draagt blaast vormt bezielt


Eerste exemplaar ontvangen van de Uitgeefster Adrie Beijen, A3boeken op zaterdag 6 november 2021National Hedgelaying Championship, Engeland 2021
21-24 oktober met het bestuur Stichting Heg en Landschap naar het 42ste Nationale Kampioenschap Heggenvlechten in Engeland. Dit werd gehouden in Alton, Hampshire en gecombineerd met een bezoek aan een eeuwenoud Taxuswoud Kingley Vale en een aantal oude monumentale eiken, linden, tamme kastanjes en een twee eeuwen oude Taxus.
Ruim 800 jaar oude zomereik, hol en er is doorheen te kijken, maar nog steeds springlevend.Een paar taxusbomen in het taxuswoud Kingley Vale.De Heggenvlecht Kampioenschappen, het begin is gemaakt.De afwerking, stijl South of England, Veterans: Lex Roeleveld, de enige Nederlandse deelnemer.Alle algemene activiteiten zijn verplaatst naar 2022, inclusief de Workshop Pendelen en Wichelroedelopen in Dikkelvenne, België.
Nadere informatie volgt z.s.m.


Bomendag Nationaal Park de Meinweg, Vlodrop. 18 september 2021
Buitendag voor deelnemers groepen Jos Kleinen, coach, trainer.Thema avond getiteld 'Bezielde Bomen' met een presentatie van Maja Kooistra onder dezelfde titel
Plaats: Dordrechts Museum op zaal bij de tentoonstelling 'Diep Geworteld'
Datum: 26 mei a.s.
Tijd: 20.00 - 21.30 h, aanvang met muziek vanaf 19.30 h
Soort bijeenkomst: Livestream, aanmelden niet nodig
Link komt voordien beschikbaar op: https://www.stichtingdestad.com/wordpress/nieuws/agenda


Maja Kooistra, 2020.
De leeftijd van de holle Taxus in het Engelse Crowhurst wordt geschat op 4000 jaar
In: Foto holle Taxus Crowhurst, Surrey (Engeland) op achterkant omslag p. 66
Uitgave Bomenstichting en Dordrechts Museum,
ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Bomenstichting, november 2020


Maja Kooistra: Bomen vormen de verbinding tussen hemel en aarde
In: Wim Huijser, 2020. Veluwse Verkenningen. p. 67-76. KNNV Uitgeverij


Bomendag Nationaal Park de Meinweg, Vlodrop. 26 oktober 2020
Buitendag voor deelnemers groepen van Jos Kleijnen, coach, trainer


Foto: Ans Stals


5 daagse Bomencursus "De aarde, de hemel en de bomen" in Sauerland.
"Vergeten natuurritmes van bomen, volle maan en seizoen"
zaterdag 29 augustus - donderdag 3 september 2020

stroming lunar en solar bomen nagaan, hier tussen fijnsparren
stroming lunar en solar bomen nagaan, hier tussen fijnsparren

bespreking waarnemingen
bespreking waarnemingen

volle maan viering 2 september bij groot vuur met muziek
volle maan viering 2 september bij groot vuur met muziek


Maja Kooistra, 2020. Onverwachte nieuwe perspectieven
HEUS 8e jaargang nummer 1 p. 19 t/m 21.
Online versie op: www.A3boeken.nl


Internationale Bijeenkomst Heggenvlechten
Data: 6-8 maart 2020 Boxmeer

De die-hards voor de storm losbarstte
Veldbezoek Doornik Natuurakkers Bemmel


Beheer Hazelaarhakhout
Adres: Landgoed Zuylestein (Leersum)

Herstel hazelaarhakhout o.l.v. Lucie Cowles (Engeland)
Herstel hazelaarhakhout o.l.v. Lucie Cowles (Engeland)Heggenvlechten voor ons Erfgoed
Data: 10 februari 2020
Adres: Doornik Natuurakkers
De die-hards voor de storm losbarstte
De die-hards voor de storm losbarstte


De aarde, de hemel en de bomen
Lezing: (powerpoint) bij Bron Q, Data: 16 februari 14.30 - 16.30 h.
Adres: Bloemendalsestraat 2, Amersfoort.
Kosten €10,00
Aanmelden: info@bron-q.nl


5 daagse Bomencursus "De aarde, de hemel en de bomen" in Sauerland.
"Vergeten natuurritmes van bomen, volle maan en seizoen"
Verblijf: Centrum Savita, In der Burbecke 15, 59955 D-Winterberg-Niedersfeld, zie savita.nl
Data: zaterdag 29 augustus - donderdag 3 september 2020
Aantal deelnemers: 14-18 personen
Kosten, inclusief verblijf en vegetarische maaltijden, koffie, thee; exclusief extra drankjes €515,00
Inlichtingen en opgaven: Maja Kooistra, info@bomen.nl, bomen.org en Carolien Hendrix, carolienhendrix@ziggo.nl over de locatie en het verblijf.


Bomen zijn boeiende levende wezens, waarmee wij mensen vanaf de oertijd een relatie hebben, die verder gaat dan alles wat ze ons leveren aan hout, vruchten, medicijnen, beschutting enz. Zij hebben een grote invloed op ons welzijn, hun jaarritme volgt die van het universum en zij verbinden hemel en aarde met elkaar met een kracht die groter is dan de onze. Tijdens de vijf dagen in Centrum Savita gaan we in op de kracht van inheemse boomsoorten, wat hun duiding was voor mensen in de (pre)historie en welke functie zij hadden in hun jaarkalender. We leren de solar en lunar eigenschappen van boomsoorten herkennen en hoe die reageren op volle maan.

Je aandacht richt zich vanzelf op bomen en je komt hierdoor meer in verbinding met bomen en misschien ook met jezelf. We sluiten af met een volle maan viering op de laatste avond.

Bomencursus Bomencursus Bomencursus


National Hedgelaying Championships, England 2019
24-27 oktober met bestuur Stichting Heg en landschap naar het 41ste Nationale Kampioenschap Heggenvlechten in Engeland. Dit werd gehouden in Pewsey, Wiltshire en gecombineerd met een bezoek aan eeuwenlang beheerd hazelaarshakhout en nog oudere bomen (zie Nieuwsbrief Stichting Heg en Landschap).

Bezoek hazelaarshakhout
Bezoek hazelaarshakhout bij Stockbridge, Hampshire, met Lucie Cowles, professioneel hakhoutbeheerster.
Enige buitenlandse deelnemer
Enige buitenlandse deelnemer, Lex Roeleveld, Stijl: South of England, Veteran.
Na afloop prijsuitreiking
Na afloop - verzopen, maar heel tevreden: Lex Roeleveld met 3 bekers: 1e prijs South of England Veteran; 1e prijs Overall stijl South of England (drie categorieën) en Best Veteran all styles (van 24 oude rotten) en Lucie Cowles, die voor het eerst meedeed: 4e prijs Devon Intermediate.


Boekpresentatie: De aarde, de hemel en de bomen
Boekpresentatie 'De aarde, de hemel en de bomen' vond plaats 14 september 2019, Nijmegen. Uitreiking 1e boek aan Maja Kooistra door de Uitgeefster Adrie Beijen, A3boeken.nl
Uitreiking boek


De aarde, de hemel en de bomen
Lezing (powerpoint) Gorcums Museum, in het kader van de expositie: Dromen van Bomen, Van Ruysdael tot Armando. 11 augustus 14.00 h, toegang gratis. Informatie gorcumsmuseum.nl


De Energiekracht van Bomen 2019
Kracht van Bomen
Bomencursus DE AARDE, DE HEMEL EN DE BOMEN najaar 2019
o.l.v. Maja Kooistra auteur van het gelijknamige boek en die van 'De kracht van bomen'

Plaats: Landgoed Bleijendijk, Bleijendijk 2, 5261 NL Vught (N. Br.), bleijendijk.nl
Data: 19 oktober en 2 en 16 november 2019
Tijden: 10.00 - 17.15 uur
Aantal deelnemers: tussen 12 en 20 personen
Prijs pp: inclusief al of niet vegetarische lunch, koffie en thee - € 425,00
Inlichtingen en opagen: Maja Kooistra email: info@bomen.org0
0
Inleiding
Bomen zijn boeiende levende wezens die op veel punten fundamenteel van ons verschillen. Mensen hebben vanaf de oertijd een relatie gehad met bomen, die verder ging dan alles wat bomen ons leveren: hout, vruchten, zaden, zuurstof, beschutting en schaduw en een vruchtbare aarde. Bomen hebben een grote invloed op ons welzijn, ze zijn standvastig en betrouwbaar, ze geven rust omdat hun levenswijze het jaarritme van het universum volgt, ze worden veel ouder dan mensen en verbinden hemel en aarde met elkaar met een kracht die groter is dan de onze, balanceren landschappen tot vitaliserende gebieden waar we met plezier willen zijn en geven mensen die daarvoor open staan eindeloos veel informatie over de zichtbare en onzichtbare natuur. Daarom maakten mensen van oudsher contact met bomen en keken ze op naar bijzondere en krachtige bomen.

Communiceren met bomen kan iedereen. Het is een intrinsiek aangeboren vermogen dat ieder mens heeft meegekregen bij zijn geboorte. Iedereen vangt signalen van de natuur c.q. bomen op. Wij pakken ze slecht op omdat we niet geleerd hebben ze te herkennen en te duiden. Het geheim van communiceren met de natuur ligt in het leren je te verbinden met de natuur, je erover verwonderen en ernaar te luisteren, ook al begrijp je niet meteen waarover het gaat. Als je ervoor open staat, heeft de natuur c.q. bomen ons veel te bieden.

Mensen gebruikten eigenschappen van boomsoorten om belangrijke aspecten van het leven te duiden, waardoor bomen specifieke functies kregen in de samenleving. Onder uitzonderlijke bomen vonden de jaarvieringen plaats en werden de goden c.q. overstijgende natuurkrachten vereerd, werden vergaderingen gehouden, getrouwd en recht gesproken.

Het is de bedoeling in deze cursus bomen op een nieuwe manier te leren kennen. Het is een introductie om de energetische inbreng van bomen in de relatie mens-natuur te gaan (her)kennen, waarbij een wederzijdse uitwisseling voorop staat. Het accent ligt op algemene eigenschappen van bomen die belangrijk zijn voor ons welzijn en op karakteristieke eigenschappen van onze inheemse boomsoorten, die mensen aanspraken. Daarmee kunnen we de functies die deze boomsoorten in het leven van mensen hadden, hun symboolkracht en plaats die ze bij de zingeving aan hun leven vervulden, duiden. Deze waren veelzijdig en laten ons zien hoeveel mogelijkheden er nu ook nog altijd zijn.

De inhoud van deze cursus is afkomstig uit het tweede boek ‘De kracht van bomen’ van Dr. Maja Kooistra, uitgegeven door Kosmos Z&K (2003) en nieuwe informatie uit de verdieping hiervan in het derde boek 'De aarde, de hemel en de bomen' dat in de zomer van 2019 uitkomt bij A3 boeken. Maja Kooistra heeft ruim 40 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van de fysische geografie en bodemkunde en was excellent wetenschappelijk onderzoeker bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, standplaats Wageningen. Daarna runde zij 10 jaar een eigen bodemkundig bedrijf dat onderzoek uitvoerde voor archeologen. Zij volgde de opleiding tot healer en reader bij Linda Keen en Aart de Waard in Amersfoort en was docent aan deze opleiding. Vanaf 1991 geeft zij cursussen, trainingen, workshops en lezingen over de energiekracht van bomen. Hierin brengt zij wetenschap en intuïtieve kennis bij elkaar en biedt zij communicatievormen met de natuur aan, die het leven verrijken.

De cursusdagen zijn opgebouwd uit blokjes die bestaan uit een korte introductie, een oefening of geleide meditatie, buiten opdrachten om zelf ervaring op te doen en een korte nabespreking. Zo bouwt iedere deelnemer een serie ervaringen op waarmee je zelf verder kunt in je dagelijks leven.

Steekwoorden inhoud per dag
19 oktober 2019
	1. algemene introductie
	2. wie zijn bomen?
	3. karakter van boomsoorten
	4. uitstraling van bomen en de kracht ervan
	5. energetisch centrum van bomen, omslagpunt

2 november 2019
	1. solar en lunar boomsoorten 
	2. ritme solar en lunar boomsoorten tijdens de maanfasen
	3. effect solar en lunar bomen op mensen en hun bijdragen aan ons welzijn 
	4. gebruik van solar en lunar karakter van bomen in levensbeschouwingen
	   en hun gekerstend gebruik  
	5. basis techniek pendelen en enkele toepassingen

16 november 2019
	1. introductie communiceren met bomen
	2. gebruik aandacht en eigen zintuigen
	3. oefeningen gebruik zintuigen
	4. ‘luisteren’ naar bomen
	5. communiceren met bomen

	


Hoe bomen mensen met de hemel verbinden
Lezing (powerpoint) ook voor belangstellenden bij Yogabindu, Maaike Chavanu, Hogeweg 1, Langenboom (NB), 31 mei 19.30 - 21.30 h. Vrijwillige bijdrage 10-15 euro. Informatie en opgave yogabindu.nl


Ontmoetingen met bomen
Wandeling Landgoed Bleijendijk, Vught zaterdag 26 januari 2019 van 14.00 - 16.00 h. Informatie: bleijendijk.nl


Hoe bomen mensen met de hemel verbinden
Lezing voor de Saswitha opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte in de cyclus Mens, Natuur en Kosmos.
Zondag 20 januari 2019, 13.30-15.30 h. Bilthoven. Infomatie: yoga-saswitha.nl


National hedgelaying championship UK 2018
25-28 oktober 2018. In delegatie Stichting Heg en Landschap naar het 40ste Nationale Kampioenschap Heggenvlechten in Engeland. Dit wordt gehouden in Barton (Cambridgeshire) en gecombineerd met een bezoek aan twee landgoederen en bossen met eeuwenoude bomen (zie Nieuwsbrief no. 11, oktober 2018, Stichting Heg en Landschap)


aan het vlechtwerk
Aan het vlechtwerk
overleg jury
Overleg jury
Actrice Judi Dench ontvangt trofee van NHLS
Actrice Judi Dench ontvangt trofee van NHLS


Reisleider Geologie, Landschap, Natuur
Tibet 31 juli t/m 16 augustus 2018


Zonneboom Samye
Siberische iep, Zonneboom, boeddhistisch klooster Samye, Tibet


Ontmoetingen met de Natuur
2 workshops in middagprogramma Interdisciplinaire Congres Amsterdam, UvA, 10 april 2018 14.20 - 15.20 en 15.25 - 16.25 h
Thema congres: Hoezo: "communiceren"? Over buitengewone communicatie vormen.
Info: svspectrumcongres2018.com

In de workshop wordt ingegaan op verschillende vormen van communicatie. Het gaat in essentie over contact maken met een ander en een uitwisseling van informatie. Mensen communiceren met elkaar in taal, symbolen, lichaamstaal en expressie. Bij communiceren met dieren is nog iets van taal te gebruiken, maar bij planten vallen taal en expressie weg. Toch kan iedereen met planten en dieren communiceren. Daarbij gebruiken we onze zintuigen. We gaan na hoe wij dit doen en welke voorwaarden nodig zijn om contact te maken. De workshop is opgebouwd uit blokjes van stukjes informatie afgewisseld met oefeningen en visualisaties.

Maja Kooistra is gepromoveerd in de fysische geografie en heeft 45 jaar ervaring en kennis in het uitvoeren van een breed scala aan onderzoeken en opdrachten in Nederland en het Buitenland, voor het grootste deel in dienst van het Ministerie van LNV. De werkzaamheden waren zowel zuiver wetenschappelijk als toegepast, strategisch, beleidsmatig of diplomatiek van aard. Zij heeft regelmatig colleges en cursussen in binnen- en buitenland gegeven en ca. 100 wetenschappelijke publicaties in gereviewde tijdschriften geschreven. Zij was docent Intuïtieve Ontwikkeling bij Mens en Intuïtie in Amersfoort, is healer en reader en een N.L.P. graduate, IEP Nijmegen. Daarnaast is zij auteur van populaire boeken en artikelen over de relatie mens – natuur en geeft zij hierover lezingen, workshops en trainingen.


De Energiekracht van Bomen 2018
Kracht van Bomen
Bomencursus DE AARDE, DE HEMEL EN DE BOMEN voorjaar 2018,
o.l.v. Maja Kooistra auteur boek 'De kracht van bomen'

Plaats: Lijster en de Vink, Langbroekerdijk A13, 3947 BC Langbroek (Utrecht)
Data: 17 en 24 maart en 14 april 2018
Tijden: 10.00 - 17.15 uur
Aantal deelnemers: tussen 12 en 20 personen
Prijs pp: inclusief al of niet vegetarische lunch, koffie en thee
Inschrijving: Yvonne Kruseman, tel. 0343-597395,
email: Yvonne@lijsterendevink.nl lijsterendevink.nl
of Maja Kooistra email: info@bomen.org
Inlichtingen: Maja Kooistra of Yvonne Kruseman

Reactie van een cursist:
De ‘gewonigheid’ waarmee jij je kennis doorgaf is van onschatbare waarde. Je maakte de drempel, voor zover die er nog was aan het begin van de bomencursus, helemaal onbestaande en maakte het de normaalste zaak van de wereld (wat het ook is!). Los van de inhoud heb ik ook van je geleerd: voetjes op de grond om daarna de aarde écht te voelen.


De aarde, de hemel en de bomen.
Heilige bomen door de milennia heen

Lezing voor Vereniging Parabool, Zelhem. 14 maart 2018 20.00 - ca. 22.30 h
Info: verenigingparabool.nl

Basiseigenschappen van Bomen

Maja Kooistra (2016) Lezing in cursusprogramma Groen&Doen: Groen Erfgoed, 10 juni 2016, Vortem Muller.

Een levende bodem en Bodembiologie en Bomen

Maja Kooistra (2016) Lezingen met praktijk in cursusprogramma Groen&Doen: Het voedselbos in de praktijk, 18 en 19 maart, Boxtel.

Bomen houden, houden van bomen

Maja Kooistra (2016) Lezing op congres Van akker naar bos, 9 december 2016.
Info in: Stichting Heg&Landschap, Nieuwsbrief oktober 2016.


0
0